TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; auton rekisterinumero; asiakkaan sijainti; tuotteiden ja palvelujen kustannukset ja laskuihin liittyvät tiedot (ostohistoria); asiakaspalvelun tiedot.

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan tilausten hallitsemiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi. Ostohistorian tietoja (oston päivämäärä, tilaus, sen määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palvelujen arvioiden laatimiseksi sekä asiakkaiden toiveiden analysoimiseksi.

 Pankkitietoja käytetään mikäli asiakkaalle palautetaan maksuja. Henkilötietoja kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi käsitellään silloin, kun tulee ratkaista tuotteisiin ja palveluihin liittyviä kysymyksiä (asiakaspalvelu).

 Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistetietoja käsitellään verkkokaupan tietoyhteiskunnan osana palveluiden kohdistamiseksi sekä verkonkäytön tilastojen laatimiseksi.

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely tapahtuu pyrkien täyttämään asiakkaan kanssa solmittu sopimus. Henkilötietoja käsitellään juridisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpito sekä kuluttajariitojen selvittäminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja välitetään

Henkilötiedot välitetään verkkokaupan asiakaspalveluun ostojen ja ostohistorian hallitsemiseksi ja asiakasongelmien ratkaisemiseksi. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Mikäli kyseessä on kuriiripalvelu, välitetään yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan postiosoite.

Mikäli verkkokaupan kirjanpidon suorittaa ulkopuolinen palveluntarjoaja, välitetään henkilötiedot palveluntarjoajalle kirjanpitotoimintojen suorittamiseksi. Henkilötietoja voidaan välittää eteenpäin myös tietoteknologiapalvelujen tarjoajille, mikäli se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen ylläpidon takaamiseksi.

Turvallisuus ja tietoihin pääsy

Henkilötietoja säilytetään Zone Media OÜ:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin jäsenvaltion tai Euroopan Unionin talousalueeseen liittyneiden valtioiden alueella. Tietoja voidaan välittää valtioihin, joiden tietosuojan tason on Euroopan komissio arvioinut riittäväksi sekä Yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -tietosuojaohjelmaan.

Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka saavat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä sekä tarjotakseen asiakastukipalveluita. Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvajärjestelyjä suojellakseen henkilötietoja satunnaiselta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja julkaisemiselta.

Henkilötietojen jakaminen verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja tietojen ylläpito) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden solmiman sopimuksen perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvoitettuja takaamaan henkilötietojen käsittelyn asianmukaiset suojatoimet.

Henkilötietojen tarkastelu ja niiden muuttaminen

Omia henkilötietoja voi tarkastella ja niitä voi muuttaa verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Mikäli osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, niin henkilötietoja voi tarkastella asiakaspalvelun välityksellä.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumuksensa tiedottamalla asiakaspalvelua sähköpostitse.

Säilytys

Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä poistetaan henkilötiedot, paitsi siinä tapauksessa, että tietoja on tarpeen säilyttää kirjanpitoa varten tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi. Mikäli verkkokaupan osto on suoritettu ilman asiakastiliä, säilytetään tiedot ostohistoriasta kolmen vuoden ajan.

Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi henkilötiedot säilytetään, kunnes vaateet on täytetty tai määräaika on päättynyt. Kirjanpidon vaatimat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Tietojen poistaminen

Henkilötietojen poistoa varten tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse. Tietojen poistopyyntöön vastataan vähintään kuukauden kuluessa ja varmistetaan poiston ajankohta.

Siirto

Sähköpostitse esitettyyn pyyntöön henkilötietojen siirrosta vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu varmistaa kyseessä olevan sama henkilö ja tiedottaa henkilötiedoista, jotka ovat siirrettävissä.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseksi, mikäli asiakas on antanut siihen luvan. Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, tulee viestit estää klikkaamalla sähköpostin lopussa vastaavaa linkkiä tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Mikäli henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa (profilointi), on asiakkaalla oikeus kieltää henkilötietojensa niin alkuperäinen kuin myös jatkokäsittely, kuten suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysi, tiedottamalla siitä asiakaspalvelua sähköpostitse (kyseinen tieto tulee esittää selkeästi ja erillään kaikista muista viesteistä).

Erimielisyyksien ratkaiseminen

 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen tapahtuu asiakaspalvelun välityksellä (info@akuakku.fi). Valvontaviranomainen on Viron Tietosuojavirasto (Eesti Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee)